EPOXY - Гражж,хүнд, хөнгөн үйлдвэрийн шалны будаг Бетон шал Эрзээн будаг Явган зам

Барааны Ангилал

Хийгдсэн Ажл

  1. Хүүхдийн тоглоом гулсуур
  2. дулаалгатай фасадийн хийгдсэн ажл 1
  3. дулаалгатай фасадийн хийгдсэн ажл 2
  4. дулаалгатай фасадийн хийгдсэн ажл 3
  5. дулаалгатай фасадийн хийгдсэн ажл 4
  6. Хаус нь гадна дулаалгатай фасад
  7. Гүйлтийн зам
  8. Хиймэл зүлэг-Хөл бөмбөгийн талбай