Явган зам

Байрлал: Нүүр > Хийгдсэн ажлууд > Явган зам
Явган зам

Явган зам хийх заавар

Явган зам хийх заавар
Явган зам хийх заавар бетон чутгах бетон чутгах бетон чутгах бетон чутгах өнгө цацах өнгө цацах өнгө цацах Хэв салгах оо цацах усаар угаах засах бэхжүүлэгч лак түрхэх

Үзсөн:  Өөрчлөхсөн цаг:2014/03  【】  【Хаах